Κωδικός:AXK4 : Χρυσόλιθος καφέ - Ακανόνιστη χάντρα